Kaip apskaičiuojamas Lietuvos vieneto apmokestinamasis pelnas?

Atnaujinimo data: 2010-09-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.7.1] Lietuvos vieneto
Registracijos numeris   KD-5039

Apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, iš pajamų:

1) atimamos neapmokestinamosios pajamos;

2) atskaitomi leidžiami atskaitymai;

3) atskaitomi ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.

Skaičiuojant apmokestinamąjį pelną, prie pajamų nepriskiriama laivybos vieneto pajamos iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos, jei laivybos vieneto pasirinkimu pajamoms iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos taikomas fiksuotas pelno mokestis.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 1, 7 d.