« Grįžti

Kas yra Lietuvos vieneto ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai?

Atnaujinimo data: 2015-05-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.7.1] Lietuvos vieneto
Registracijos numeris   KD-5046

Pelno mokesčio tikslais ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tokios sąnaudos:

1) ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos;

2) ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos;

3) komandiruočių sąnaudos;

4) reklamos ir reprezentacijos sąnaudos;

5) natūraliosios netekties nuostoliai;

6) mokesčiai;

7) beviltiškos skolos;

8) išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kuri nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas (taikomos apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį);

įmokos ir išlaidos darbuotojų naudai;

9) specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai;

10) parama;

11) narių mokesčiai, įnašai ir įmokos;

12) mokestinio laikotarpio nuostoliai.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str. 2 d.