Kas sudaro Lietuvos vieneto apmokestinamąsias pajamas?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Registracijos numeris   KD-5040 Lietuvos vieneto pajamas sudaro visos pajamos, uždirbtos ir / ar gautos iš Lietuvos ir užsienio...

Kas yra Lietuvos vieneto leidžiami atskaitymai?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Registracijos numeris   KD-5045 Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos Lietuvos vieneto įprastinės veiklos sąnaudos,...

Kas yra Lietuvos vieneto ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai?

Atnaujinimo data: 2015-05-02
Registracijos numeris   KD-5046 Pelno mokesčio tikslais ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tokios sąnaudos: ...

Kas sudaro Lietuvos vieneto neapmokestinamąsias pajamas?

Atnaujinimo data: 2015-01-11
Registracijos numeris   KD-5041 Nuostatos taikomos apskaičiuojant 2011 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį ...

Kaip apskaičiuojamas Lietuvos vieneto apmokestinamasis pelnas?

Atnaujinimo data: 2010-09-02
Registracijos numeris   KD-5039 Apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, iš pajamų: 1) atimamos neapmokestinamosios...