Kas sudaro užsienio vieneto neapmokestinamąsias pajamas?

Atnaujinimo data: 2017-01-04
Registracijos numeris   KD-5050 Mokesčiu neapmokestinamos šios užsienio vieneto per nuolatines buveines uždirbtos ir (arba) gautos...

Kaip apskaičiuojamas užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę uždirbtas pelnas?

Atnaujinimo data: 2015-01-15
Registracijos numeris   KD-5067 Kai užsienio vienetas uždirba pajamų ne per Lietuvos Respublikos teritorijoje esančias savo nuolatines...

Kokius dokumentus turi turėti nuolatinė buveinė, kad galėtų iš pajamų atimti sąnaudas?

Atnaujinimo data: 2015-01-15
Registracijos numeris   KD-5049 Skaičiuojant nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, užsienio vieneto ne per...

Kaip apskaičiuojamas nuolatinės buveinės apmokestinamasis pelnas?

Atnaujinimo data: 2010-01-15
Registracijos numeris   KD-5048 Nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas iš uždirbtų pajamų atimant...

Kokie yra nuolatinės buveinės atskaitymai, susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatinę buveinę?

Atnaujinimo data: 2010-01-15
Registracijos numeris   KD-5054 Leidžiami atskaitymai, susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatinę buveinę, yra: - ...

Kokių sąnaudų negalima atimti apskaičiuojant užsienio vieneto (nuolatinės buveinės) apmokestinamąjį pelną?

Atnaujinimo data: 2010-01-15
Registracijos numeris   KD-5066 Apskaičiuojant nuolatinės buveinės pelną, iš jos uždirbtų pajamų negali būti atimamos sąnaudos, kurios...