Kaip apskaičiuojamas užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę uždirbtas pelnas?

Atnaujinimo data: 2015-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.7.2] Užsienio vieneto
Registracijos numeris   KD-5067

Kai užsienio vienetas uždirba pajamų ne per Lietuvos Respublikos teritorijoje esančias savo nuolatines buveines, tai jo apmokestinamąjį pelną sudaro visos pajamos be jokių atskaitymų, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir kurios išvardytos PMĮ 4 str. 4 dalyje:

1) palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, išleidžiamus tarptautinėse finansų rinkose, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus;

2) pajamos iš paskirstytojo pelno;

3) honorarai, taip pat įskaitant PMĮ 4 str. 5 dalyje nustatytus atvejus;

4) gautos pajamos už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje;

5) kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos;

6) pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą; 

7) metinės išmokos (tantjemos) už stebėtojų tarybos narių veiklą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 3 d.