« Grįžti

Kokius dokumentus turi turėti nuolatinė buveinė, kad galėtų iš pajamų atimti sąnaudas?

Atnaujinimo data: 2015-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.7.2] Užsienio vieneto
Registracijos numeris   KD-5049

Skaičiuojant nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtos sąnaudos atimamos tik turint tokius sąnaudas pagrindžiančius dokumentus:

- užsienio vieneto metinės finansinės atskaitomybės (arba panašios atskaitomybės, kaip tai numatyta pagal tos užsienio valstybės įstatymus), patvirtintos vieneto vadovo ir finansininko arba jų įgaliotų asmenų, kopija,

- skirstomųjų sąnaudų detalizuotas sąrašas,

- sąnaudų paskirstymo apskaičiavimas.

Mokesčių administratoriui paprašius, turi būti pateikiamas ir šių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą bei jų originalai.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 2 d.