« Grįžti

Kuriais atvejais taikomas 0 proc. pelno mokesčio tarifas?

Atnaujinimo data: 2017-12-31
Ši informacija skelbiama:
[1.10.8] Tarifai (5 str.)
Registracijos numeris   KD-5073

 

 Nuo 2018-01-01 panaikinta 0 proc. pelno mokesčio lengvata socialinės įmonės statusą turintiems  vienetams. Vienetų, turinčių socialinės įmonės statusą, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant standartinius pelno mokesčio tarifus (neteko galios PMĮ 5 str. 5 dalis).

Iki 2017-12-31

Lietuvos vienetų apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą, jeigu:

1. per mokestinį laikotarpį vieneto darbuotojų, priklausančių Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnyje nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms, skaičius sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, ir

2. per mokestinį laikotarpį vienetas nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba per mokestinį laikotarpį iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų vieneto pajamų, ir

3. mokestinio laikotarpio paskutinę dieną vienetai turi socialinės įmonės statusą.

Pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 000 eurų (iki 2014-12-31 – 1 mln. litų), apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 7 250 eurų (iki 2014-12-31 – 25 tūkstančių litų) sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 procentų mokesčio tarifą.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 5 str. 4 d. 5 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-05-15 įsakymas Nr. 134, „DĖL VIDUTINIO METŲ SĄRAŠINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS 4 STR.
LRS  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-09-29 įsakymas Nr. A1-225, „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LR SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO"