Kada gali būti mažinamas pelno mokestis, kai lėšos yra suteiktos filmo gamybai?

Atnaujinimo data: 2019-01-01
Registracijos numeris   KD-5859   Data   2014-01-02 1. Apskaičiuojant pelno mokestį, šio straipsnio...

Kokios pelno mokesčio lengvatos taikomos gamybinėms įmonėms, kuriose dirba riboto darbingumo asmenys?

Atnaujinimo data: 2018-01-27
Registracijos numeris   KD-5735 Įmonės, kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją (t. y. gamybinės) sudaro daugiau kaip 50 proc....

Kokios pelno mokesčio lengvatos numatomos vienetams, vykdantiems investicinį projektą?

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Registracijos numeris   KD-6461 Vienetas, vykdantis investicinį projektą – atliekantis investicijas į ilgalaikį turtą, skirtas...

Kada laisvosios zonos įmonė gali taikyti pelno mokesčio lengvatą?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5101 Iki 2018 01 01 įregistruotoms laisvosios ekonominės zonos įmonėms taikomos iki įstatymo Nr....

Kada vienetai gali taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifą apmokestinamajam pelnui?

Atnaujinimo data: 2017-12-27
Registracijos numeris   KD-5071        Nuo 2018-01-01 vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius), kuriuose...

Kokios lengvatos taikomos pelno nesiekiantiems vienetams, kurie teikia labdarą ir paramą?

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Registracijos numeris   KD-5333   Pelno nesiekiantiems vienetams, turintiems teisę teikti labdarą bei paramą, leidžiama iš...

Kada gali būti sumažintas pelno mokestis?

Atnaujinimo data: 2015-01-19
Registracijos numeris   KD-5381   Data   2014-02-19 ...

Kokios lengvatos taikomos pelno siekiantiems vienetams, kurie teikia paramą?

Atnaujinimo data: 2015-01-15
Registracijos numeris   KD-5308   Vienetams, turintiems teisę teikti tik paramą , leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti...

Kokios taikomos lengvatos, mažinančios apmokestinamąjį pelną?

Atnaujinimo data: 2015-01-09
Registracijos numeris   KD-5751   Data   2009.12.09 Lengvatos, kuriomis leidžiama...