« Grįžti

Kada gali būti sumažintas pelno mokestis?

Atnaujinimo data: 2015-01-19
Ši informacija skelbiama:
[1.10.9] Lengvatos
Registracijos numeris   KD-5381   Data   2014-02-19

                                           Pelno mokesčio mažinimas

Įmonės neatlygintinai suteikusios lėšas filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, gali šių lėšų suma sumažinti pelno mokestį, apskaičiuotą už tą mokestinį laikotarpį, kurį buvo gauta investicijos pažyma.

Už mokestinį laikotarpį mokėtinas pelno mokestis gali būti mažinamas ne daugiau kaip 75 procentais. Didesnė kaip 75 procentai už mokestinį laikotarpį mokėtino pelno mokesčio sumos, tiek, kiek ši suma viršijama, gali būti mažinamas už du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius.

 

PMĮ 462str.

Laisvosios ekonominės zonos įmonė, kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 milijono eurų sumą, 6 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kuri ši investicija buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitais 10 mokestinių laikotarpių jai taikomas 50 proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas.

PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.

 

Įmonės, kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų ir kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina apskaičiuotą pelno mokestį tokia tvarka:

Riboto darbingumo asmenų dalis tarp visų dirbančių asmenų

Apskaičiuoto pelno mokesčio sumažinimas

daugiau kaip 50 %

100 %

40–50 %

75 %

30-40 %

50 %

20-30%

25 %

 

 

 

 

 

 

PMĮ 58 str. 16 d. 3 p.