« Grįžti

Kurie asmenys yra laikomi riboto darbingumo asmenimis ir kaip apskaičiuojama jų dalis tarp visų dirbančiųjų asmenų?

Atnaujinimo data: 2017-12-27
Ši informacija skelbiama:
[1.10.9] Lengvatos
[1.10.20.3] Pelno mokesčio lengvatos
Registracijos numeris   KD-5114

Nuo 2005 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio, nustatant asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, kategorijas, šių asmenų dalį tarp visų dirbančių asmenų turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1436.

Riboto darbingumo asmenimis laikomi:

a) invalidai ir (arba) asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas mažesnis kaip 55 procentų darbingumo lygis;

b) senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, sukakę asmenys;

c) namudininkai: vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, auginantys vieną ar daugiau vaikų iki 8 metų amžiaus, vaikus (invalidus) ir (arba) asmenis iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, taip pat daugiavaikės motinos, turinčios 4 ir daugiau nepilnamečių vaikų;

d) valstybės įmonėse prie pataisos namų dirbantys nuteistieji;

e) mokiniai, atliekantys gamybinę praktiką;

f) psichiatrijos sveikatos priežiūros įstaigose gydomi ir gamybinės reabilitacijos įstaigose ar įmonėse terapinio ir reabilitacinio pobūdžio veikla užsiimantys ligoniai.

Asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, dalis tarp visų dirbančiųjų asmenų nustatoma dalijant mokestinio laikotarpio vidutinį sąrašuose esančių asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, skaičių iš vidutinio sąrašuose esančių visų darbuotojų skaičiaus.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 58 str. 16 d. 3 p.
LRS  LRV 2004-11-11 nutarimas Nr. 1436, „DĖL ASMENŲ, KURIEMS TAIKOMAS RIBOTO DARBINGUMO ASMENŲ STATUSAS, KATEGORIJŲ, ŠIŲ ASMENŲ DALIES TARP VISŲ DIRBANČIŲ ASMENŲ APSKAIČIAVIMO IR PELNO MOKESČIO LENGVATOS TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2002-05-15 įsakymas Nr. 134, „DĖL VIDUTINIO METŲ SĄRAŠINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"