Akcizų įstatymo pakeitimai 2015 metais

Atnaujinimo data: 2014-11-27
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.1] Akcizų įstatymas
Registracijos numeris   KD-8325   Data   2014-11-27

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 54, 55 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 37, 43 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 581 straipsniu įstatymo Nr. XI-1185 10 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriais Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme litais nurodyti akcizų tarifai perskaičiuoti į eurus.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalios tokie akcizų tarifai:

alui – 2,71 euro (vietoje 9,35 lito) už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais, už produkto hektolitrą;

vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, – 24,62 euro (vietoje 85 litų) už produkto hektolitrą, kitiems Akcizų įstatymo 24 str. 1 d. 1 punkte nenurodytiems gėrimams – 65,16 euro (vietoje 225 litų) už produkto hektolitrą;

tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų, – 81,38 euro (vietoje 281 lito) už produkto hektolitrą;

tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų, – 115,85 euro (vietoje 400 litų) už produkto hektolitrą;

etilo alkoholiui – 1 291,71 euro (vietoje 4460 litų) už gryno etilo alkoholio hektolitrą;

cigaretėms taikomas specifinis elementas – 45,47 euro (vietoje 157 litų), o kombinuotasis akcizų tarifas turės būti ne mažesnis kaip 74,14 euro (vietoje 256 litų) už 1 000 cigarečių;

cigarams ir cigarilėms – 26,93 euro (vietoje 93 litų) už kilogramą produkto;

rūkomajam tabakui – 54,16 euro (vietoje 163 litų) už kilogramą produkto (nuo 2018 m. sausio 1 d. rūkomajam tabakui bus taikomas 60,24 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas);

bešviniam variklių benzinui – 434,43 euro (vietoje 1 500 litų) už 1 000 litrų produkto;

benzinui, turinčiam švino, – 579,24 euro (vietoje 2 000 litų) už 1 000 litrų produkto;

žibalui – 330,17 euro (vietoje 1 140 litų) už 1 000 litrų produkto;

gazolinams – 330,17 euro (vietoje 1 140 litų) už 1 000 litrų produkto;

šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui), pažymėtiems Akcizų įstatymo 44 str. nustatyta tvarka, – 21,14 euro (vietoje 73 litų) už 1 000 litrų produkto;

skystajam kurui (mazutams), atitinkančiam Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, orimulsijai – 15,06 euro (vietoje 52 litų) už toną produkto;

naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas) – 304,10 euro (vietoje 1 050 litų) už toną produkto;

elektros energijai, – 1,01 euro (vietoje 3,5 lito) už elektros energijos megavatvalandę;

elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms, – 0,52 euro (vietoje 1,8 lito) už elektros energijos megavatvalandę;

akmens anglims – 7,53 euro (vietoje 26 litų) už toną produkto;

akmens anglims, naudojamoms verslo reikmėms, – 3,77 euro (vietoje 13 litų) už toną produkto;

koksui ir lignitui – 8,98 euro (vietoje 31 lito) už toną produkto, koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms, – 4,63 euro (vietoje 16 litų) už toną produkto;

gamtinėms dujoms, kurios naudojamos kaip variklių degalai, – 219,53 euro (vietoje 758 litų) už 1 000 kubinių metrų produkto.

Su akcizais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus (lentelė)