« Grįžti

Kada yra laikoma, kad akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, yra pristatytos į paskirties vietą?

Atnaujinimo data: 2014-08-06
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.10] Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas
Registracijos numeris   KD-8115   Data   2014.08.06

 

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimas laikomas pasibaigusiu, kai šias prekes priima šių prekių gavėjas, o eksportuojant prekes – kai prekės išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos.

Gavęs akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, akcizais apmokestinamų prekių gavėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių prekių gabenimo pabaigos (dėl objektyvių aplinkybių šis terminas gali būti pratęstas) turi parengti pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą.

Kai akcizais apmokestinamos prekės atgabenamos į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, gaunančio akcizais apmokestinamas prekes, savininko ar registruoto gavėjo nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą turi parengti Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas ar registruotas gavėjas, nurodęs tiesioginio pristatymo vietą. Pranešime turi būti patvirtinti apie gavimą pateikti duomenys ir šis pranešimas turi būti nusiųstas akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Tais atvejais, kai akcizais apmokestinamos prekės eksportuojamos iš Europos Sąjungos teritorijos, remiantis muitinės išvežimo įstaigos pranešimu apie eksportą, turi būti parengtas ir patvirtintas pranešimas apie gavimą, kuris turi būti nusiųstas išsiuntimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Kokia tvarka rengiamas pranešimas apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą, reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2010-08-02 įsakymu Nr. VA-88  patvirtintos taisyklės.

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymo 14-16 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-08-02 įsakymas Nr. VA-88 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, KURIOMS TAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, GABENIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"