« Grįžti

Kas gali gauti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas?

Atnaujinimo data: 2014-08-06
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.10] Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas
Registracijos numeris   KD-8113   Data   2014.08.06

 

Akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, iš kitos valstybės narės gali būti:

1) atgabenamos į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

2) atgabenamos Lietuvos Respublikoje registruotam gavėjui;

3) atgabenamos į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, gaunančio akcizais apmokestinamas prekes, savininko ar registruoto gavėjo nurodytą tiesioginio pristatymo vietą;

4) atgabenamos jas eksportuojant per Lietuvos Respubliką;

5) atgabenamos Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2, 3, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytiems asmenims.

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2010-08-02 įsakymu Nr. VA-88.

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymo 16 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-08-02 įsakymas Nr. VA-88 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, KURIOMS TAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, GABENIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"