« Grįžti

Kokiu būdu ir kur mokesčių mokėtojai gali pateikti prašymo AKC404 formą dėl paženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis akcizais apmokestinamų prekių išvežimo leidimo išdavimo?

Atnaujinimo data: 2014-11-06
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.10] Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas
Registracijos numeris   KD-7771   Data   2014.11.06

 

Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą išvežti akcizais apmokestinamas prekes, turi pateikti atitinkamai užpildytą Prašymo leisti išvežti Lietuvos Respublikos banderolėmis paženklintas akcizais apmokestinamas prekes AKC404 formą.

 Prašymas VMI prie FM pateikiamas tokiais būdais:

1. tiesiogiai;

2. paštu;

3. elektroniniu paštu (adresu vmi@vmi.lt);

4. per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (AVMI). Jeigu prašymas pateikiamas AVMI, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jis turi būti persiųstas VMI prie FM.

Paženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis akcizais apmokestinamų prekių išvežimo leidimo išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2008-02-01 įsakymu Nr. VA-12.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2008-02-01 įsakymas Nr. VA-12 „DĖL PAŽENKLINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS BANDEROLĖMIS AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IŠVEŽIMO LEIDIMO IŠDAVIMO"