« Grįžti

Kur gali būti išgabentos akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas?

Atnaujinimo data: 2014-08-06
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.10] Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas
Registracijos numeris   KD-8112   Data   2014.08.06

 

Akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio Lietuvos Respublikoje gali būti:

1) išgabentos į kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

2) išgabentos kitos valstybės narės registruotam gavėjui;

3) išgabentos į kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, gaunančio akcizais apmokestinamas prekes, ar registruoto gavėjo nurodytą tiesioginio pristatymo vietą;

4) eksportuojamos per kitą valstybę narę;

5) išgabentos Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3, 6 ir 7 punktuose nurodytiems asmenims;

6) išgabenamos pagal kitų valstybių narių sutartis su trečiosiomis valstybėmis ar pagal tarptautines sutartis, jeigu šiose sutartyse numatyta šias prekes atleisti nuo pridėtinės vertės mokesčio;

7) išgabenamos Kipre pagal 1960 m. rugpjūčio 16 d. Sutartį dėl Kipro Respublikos įkūrimo dislokuotiems Jungtinės Karalystės kariuomenių vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti.

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2010-08-02 įsakymu Nr. VA-88.

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymo 15 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-08-02 įsakymas Nr. VA-88 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, KURIOMS TAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, GABENIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"