« Grįžti

Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių panaudojimo ataskaitos (AKC416-AKC419)

Atnaujinimo data: 2014-12-20
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.11] Akcizais apmokestinamų prekių apskaita (ataskaitos)
Registracijos numeris   KD-7820

Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 193.

Pasibaigus savaitei, ne vėliau kaip kitos savaitės antrą darbo dieną, asmenys, gavę etilo alkoholio ženklinimo banderolių, privalo pateikti tinkamai užpildytą Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių panaudojimo savaitinės ataskaitos AKC416 formą.

Pasibaigus savaitei, ne vėliau kaip kitos savaitės antrą darbo dieną, asmenys, gavę apdoroto tabako ženklinimo banderolių, privalo pateikti tinkamai užpildytą Apdoroto tabako ženklinimo banderolių panaudojimo savaitinės ataskaitos AKC418 formą.

Asmenys, sunaudoję visas pagal atitinkamą paraišką gautas etilo alkoholiui, alkoholiniams gėrimams ir apdorotam tabakui ženklinti skirtas banderoles, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo banderolių sunaudojimo dienos turi pateikti tinkamai užpildytą Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių panaudojimo ataskaitos AKC417 formą ir/ar Apdoroto tabako ženklinimo banderolių panaudojimo ataskaitos AKC419 formą. Ataskaitų AKC417 ir AKC419 formos pildomos atskirai pagal kiekvieną banderolių išdavimo paraišką.

Tinkamai užpildytos ataskaitų AKC416, AKC417, AKC418 ir AKC419 formos teikiamos naudojantis Akcizų informacine sistema.

Teisės aktai
LRS  LRV 2004-04-09 nutarimas Nr. 408 „DĖL APDOROTO TABAKO, ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO SPECIALIAIS ŽENKLAIS - BANDEROLĖMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 193 DĖL APDOROTO TABAKO, ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO BANDEROLIŲ UŽSAKYMO, IŠDAVIMO, GRĄŽINIMO IR JŲ PANAUDOJIMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO