« Grįžti

Ar privaloma įregistruoti kuro talpyklą bei pildyti apskaitos žurnalą ir AKC412 ataskaitą, jeigu mokesčių mokėtojas turi leidimą įsigyti dyzelinius degalus, kuriems taikoma akcizų lengvata?

Atnaujinimo data: 2014-10-15
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.11] Akcizais apmokestinamų prekių apskaita (ataskaitos)
Registracijos numeris   KD-8300   Data   2014-10-15

Žemės ūkio bendrovė, turinti leidimą įsigyti dyzelinius degalus, kuriems taikomos akcizų lengvatos, turi 500 litrų talpyklą

Talpyklą įregistruoti yra privaloma (Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-117, 4 ir 8 p.) .

Jei kuro talpykloje dyzeliniai degalai (kuriems taikomos akcizų lengvatos), skirti naudoti žemės ūkio reikmėms, yra laikomi ir naudojami savo reikmėms - įregistruoti ir pildyti dyzelinių degalų apskaitos žurnalo ir pildyti ataskaitos nereikia (Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių, patvirtintų VMI prie FM 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16, 34 ir 97 p.).

Ūkininkas, turintis leidimą įsigyti degalus, kuriems taikomos akcizų lengvatos, talpyklą privalo registruoti jei viršija 450 litrų

Talpyklą įregistruoti yra privaloma ( VMI prie FM viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. VA-117, 5 ir 8 p.) .

Jeigu ūkininkas kuro talpykloje laiko dyzelinius degalus, kuriems taikoma akcizų lengvata tik savo reikmėms (toje kuro talpykloje nesaugo kitiems asmenims priklausančių degalų, kuriems taikomos akcizų lengvatos, neteikia jų pilstymo paslaugos ir talpyklose laiko žemės ūkio reikmėms naudojamus dyzelinius degalus, kuriems taikomos akcizų lengvatos – apskaitos žurnalo pildyti nereikia. Ataskaita neteikiama. (VMI prie FM 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-16, 34, 97 p.).

UAB savo reikmėms įsigijo 40 litrų paprastų degalų

Jeigu degalai bus laikomi, o ne supilti į degalų baką, tai įmonė turi įregistruoti kuro objektą. Pažymėtina, kad kai degalai yra tik gabenami kilnojamosiose talpyklose ir šios kilnojamosios talpyklos nenaudojamos degalų laikymui, tai šių kilnojamųjų talpyklų įregistruoti AVMI nereikia, tačiau degalus gabenantis asmuo turi turėti šių produktų įsigijimo dokumentus ir/ar gabenimo dokumentus. T. y. ūkio subjektai kilnojamosiose talpyklose perveždami daugiau kaip 40 litrų šių produktų (neįskaitant esančių transporto priemonės arba mechanizmo stacionariniuose degalų ir tepalų bakuose), kartu su kroviniu privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka įformintus šių produktų įsigijimo ir/ar gabenimo dokumentus. Įgijimo dokumentų turėti neprivaloma, jei šie dokumentai yra įforminti elektroninėmis priemonėmis. Tokiu atveju gabenimo dokumente turi būti nurodyta įsigijimo dokumentų data, numeris ir juos išrašiusio ūkio subjekto pavadinimas (VMI prie FM viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. VA-117, 12 ir 15 p.).

Taip pat turi pildyti ir apskaitos žurnalą ir teikti ataskaitą (VMI prie FM 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16, 34,97 p.).

Gyventojas laiko savo reikmėms paprastus degalus (talpyklos tūris iki 450 litrų arba daugiau)

Fizinis asmuo registruoti kuro objektą (kilnojamųjų talpyklų laikymo patalpas (teritoriją)) privalo jeigu kilnojamųjų talpyklų, kuriose laikomi degalai, bendras tūris didesnis nei 450 litrų. Žurnalą pildyti privalo irgi tik tuo atveju, jei privalo registruoti talpyklą. Ataskaita neteikiama.

Jei degalai būtų laikomi mobilioje talpykloje, tai ją fizinis asmuo registruoti privalo (nes mobiliąja talpykla laikoma tokia, kurios tūris didesnis nei 450 litrų). Žurnalą pildyti privalo tik tuo atveju, jei privalo registruoti talpyklą. Ataskaita neteikiama.

Jei tai stacionarusis bet kokio tipo požeminis arba antžeminis rezervuaras arba cisterna (konteinerinė cisterna), sumontuota atskirai, kolektoriumi sujungtoje grupėje, degalų terminale arba degalinėje (įskaitant degalinės cisterną konteineryje) – tai bet kokio tūrio talpykla turi būti įregistruota ir pildomas žurnalas. Ataskaita neteikiama.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. VA-117 DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-16 DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ IR GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO