« Grįžti

Kada ir kur mokesčių mokėtojas turi pateikti Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, maišymą (naudojimą, perdirbimą), FR0670 formą?

Atnaujinimo data: 2014-06-08
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.11] Akcizais apmokestinamų prekių apskaita (ataskaitos)
Registracijos numeris   KD-7800

 

Asmuo, prieš pradėdamas naudoti, perdirbti ar maišyti (toliau – operacijos) vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai sumokėti, kai po tokių operacijų gaunama galutinė prekė atitinka Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas privalo  VMI prie FM pateikti tinkamai užpildytą Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą FR0670 formą.

FR0670 forma VMI prie FM gali būti pateikiama tokiais būdais:

1. tiesiogiai VMI prie FM;

2. atsiųsta paštu (per pašto paslaugų teikėjus);

3. atsiųsta elektroniniu adresu. clnt.ais.Cma@vmi.lt.

Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, maišymą (naudojimą, perdirbimą), taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2014 m. birželio 6 d. Nr. VA-37.

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymas, 4 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2014 m. birželio mėn. 6 d. įsakymas Nr. VA-37 „DĖL INFORMAVIMO APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, UŽ KURIAS AKCIZAI SUMOKĖTI, NAUDOJIMĄ, PERDIRBIMĄ, MAIŠYMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO