« Grįžti

Kuriais atvejais privaloma įregistruoti šildymui skirtą kuro talpyklą bei pildyti apskaitos žurnalą ir AKC412 ataskaitą?

Atnaujinimo data: 2014-12-29
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.11] Akcizais apmokestinamų prekių apskaita (ataskaitos)
Registracijos numeris   KD-8342   Data   2014-12-29

 

Gyventojai (ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys

Neturi registruoti kuro objektų (talpyklų) (VMI prie FM viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo", 5 punktas).

Turi registruoti kuro objektą (talpyklą), kai priima saugoti kitiems asmenims priklausantį šildymui skirtą kurą. Kuro objektas (kuro talpykla) registruojamas apskrities valstybinėje mokesčių VMV prie FM viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. VA-56 „Dėl Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo", nustatyta tvarka.

Turi pildyti žurnalą tik tuo atveju, kai priima saugoti kitiems asmenims priklausantį šildymui skirtą kurą (VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo", 5.2 papunktis).

Ataskaitų teikti nereikia. Gyventojai, kurie priima saugoti ūkio subjektams priklausantį šildymui skirtą kurą – ataskaitoje AKC412 pateikia priimto saugoti ūkio subjektams priklausantį šildymui skirtą kurą operacijų talpykloje ir šildymui skirto kuro išpilstymo suminius duomenis.

Įmonės

Turi registruoti kuro objektą (talpyklą), kai laiko šildymui skirtą kurą. VMI prie FM viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo", 4 punktas).

Kuro objektas (kuro talpykla) registruojamas apskrities valstybinėje mokesčių VMI prie FM viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. VA-56 „Dėl Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo" , nustatyta tvarka.

Pildo žurnalą, kuriame nurodo per mėnesį atliktų operacijų suminius duomenis (VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo", 34 punktas).

Įmonėms, kurios šildymui skirtą kurą laiko tik savo, gamybinėms ar technologinėms reikmėms, ataskaitų teikti nereikia, tačiau įmonės pildo ir VMI pateikia vieną ataskaitą AKC412, parengtą pagal eksploatuojamose kuro talpyklose (objektuose) tvarkomų žurnalų suminius duomenis ir pagal Apskaitos taisyklių (2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-16 ) 3 priede nustatyto pavyzdžio žurnalų suminius duomenis, kai priima saugoti kitiems asmenims priklausantį šildymui skirtą kurą.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-12-27 įsakymas Nr. VA-117 „DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d.įsakymas Nr. VA-56 DĖL KURO OBJEKTŲ IR NAFTOS PRODUKTŲ APSKAITOS PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-16 DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ IR GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO