« Grįžti

Kuriuo atveju mokesčių mokėtojas turi pateikti Pranešimo apie kompiuterinės apskaitos sistemos darbo programos (programų) kontrolines sumas FR0717 formą?

Atnaujinimo data: 2014-11-08
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.11] Akcizais apmokestinamų prekių apskaita (ataskaitos)
Registracijos numeris   KD-7802

 

Ūkio subjektas, nenorintis reguliariai spausdinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 660 patvirtintose alkoholio apskaitos taisyklėse, 22 punkte nurodytų duomenų, privalo AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, pateikti tinkamai užpildytą Pranešimo apie kompiuterinės apskaitos sistemos darbo programos (programų) kontrolines sumas FR0717 formą.

Pasikeitus sistemos programinei įrangai (perprogramavus sistemą ar pan.), apie tai nedelsiant turi būti raštu pranešta AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlis. Rašte turi būti nurodoma, kokie pakeitimai yra padaryti ir kokią įtaką jie gali turėti sistemos veiklai, taip pat turi būti pateikta kita tinkamai užpildyta FR0717 forma.

Alkoholio produktus gaminančio ūkio subjekto eksploatuojamai kompiuterinei apskaitos sistemai keliami reikalavimai nustatyti VMI prie FM viršininko 2004 m. birželio 2 d.įsakymu Nr. VA-110.

Reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 660 „Dėl dedenatūruoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų apskaitos taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktai
LRS  LRV 1998 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 660 DĖL ALKOHOLIO PRODUKTŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-06-02 įsakymas Nr.VA-110 „DĖL KOMPIUTERINĖS APSKAITOS SISTEMAI KELIAMŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO"