« Grįžti

Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų ataskaitos (AKC409, AKC410, AKC412)

Atnaujinimo data: 2014-11-12
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.11] Akcizais apmokestinamų prekių apskaita (ataskaitos)
Registracijos numeris   KD-7818

 

Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės) patvirtintos VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16.

Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys Taisyklėse nustatytais atvejais privalo pildyti atitinkamus naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir SGD apskaitos žurnalus, kurių pavyzdinės formos pateiktos Taisyklių 1–6 prieduose.

1. Taisyklių 27–28 punktuose nurodyti kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai pagal Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo duomenis pildo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia tokias ataskaitas:

1.1 kiekvieno kuro objekto kiekvienoje eksploatuojamoje kuro talpykloje atliktų operacijų su Produktais AKC412 ataskaitą;

2.2 AKC409 ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiami visų Produktų gavimų kuro objektuose, išgabenimų iš jų per mėnesį ir likučių mėnesio paskutinę dieną duomenys.

2. Tiesioginio tiekimo atvejais AKC409 ataskaitą turi rengti ir teikti Produktų savininkas.

3. Taisyklių 30–33 punktuose nurodyti degalinių eksploatuotojai Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia:

3.1. pagal Taisyklių 5 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo duomenis užpildytą atskirą kiekvienos degalinės Degalinės mėnesio operacijų ataskaitos AKC410 formą;

3.2. pagal Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo duomenis užpildytą AKC412 ataskaitą, kurioje įrašo duomenis apie Produktų laikymą kuro talpyklose, nesujungtose su degalų įpylimo kolonėlėmis ir (arba) esančiose kitose vietose.

4. Taisyklių 34–36 punktuose nurodyti kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas) – ūkio subjektai – pildo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia vieną AKC412 ataskaitą, parengtą pagal eksploatuojamose kuro talpyklose (objektuose) tvarkomų Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalų suminius duomenis ir pagal Taisyklių 3 priede nustatyto pavyzdžio žurnalų suminius duomenis, kai priima saugoti kitiems asmenims priklausančius Produktus.

Teisės aktai
LRS  AKCIZŲ ĮSTATYMAS
LRS  VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymas Nr. VA-16 „DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ IR GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"