« Grįžti

Kada, kokiu būdu ir kur mokesčių mokėtojas turi pateikti pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių ženklinimą banderolėmis AKC403 formą?

Atnaujinimo data: 2017-06-28
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.12] Banderolės (paraiškos, pranešimai)
Registracijos numeris   KD-7796

 

Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių ženklinimą banderolėmis pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2008 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-3 , kurios nuo 2017-06-28 neteko galios.

Nuo 2017-06-28 panaikinamos nuostatos nustatančios, kad asmenys, kurie numato ženklinti akcizais apmokestinamas prekes banderolėmis akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomos ženklinimo banderolėmis dienos turi kreiptis į apskrities valstybines mokesčių inspekcijas, kurių veiklos teritorijoje prekės bus ženklinamos, bei pateikti AKC403 formos pranešimus. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apskrities valstybinių mokesčių inspekcijų informavimas bei AKC403 formos pranešimų pateikimas tapo nebeprivalomas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2008-01-25 įsakymas Nr. VA-3 „DĖL PRANEŠIMO APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ ŽENKLINIMĄ BANDEROLĖMIS"
LRS  LRV 2004-04-09 nutarimas Nr. 408 „DĖL APDOROTO TABAKO, ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO SPECIALIAIS ŽENKLAIS - BANDEROLĖMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"