Akcizų objektas

Atnaujinimo data: 2015-12-30
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.4] Mokesčio objektas, tarifai, mokėtojai
Registracijos numeris   KD-5816   Data   2010.07.05

1. Akcizais yra apmokestinamos šios prekės:

1) etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;

2) apdorotas tabakas;

3) energiniai produktai;

4) elektros energija.

2. Akcizų  įstatymo 2 priede nenurodyti energiniai produktai, išskyrus KN 2710 19 91‒2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamus energinius produktus, tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras.

3. Visi kiti Akcizų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nenurodyti produktai tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai arba jų priedai.

4. Visi kiti Akcizų įstatymo 2  straipsnio 1 dalyje nenurodyti angliavandeniliai, išskyrus durpes, tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip šildymui skirtas kuras, t.y. nuo 2016-01-01 akcizų objektas yra ne tik gamtinės dujos, skirtos naudoti kaip variklių degalai, bet ir gamtinės dujos, naudojamos kaip šildymui skirtas kuras.

Teisės aktai
LRS  AKCIZŲ ĮSTATYMAS 2 str.