« Grįžti

Akcizų tarifai

Atnaujinimo data: 2018-04-24
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.4] Mokesčio objektas, tarifai, mokėtojai
Registracijos numeris   KD-8072

 

Alui taikomas 7,11 euro už 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą.

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams:

1. vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio taikomas 65,46 euro už produkto hektolitrą akcizų tarifas;

2. vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams, nurodytiems Akcizų įstatymo 24 straipsnio 1 punkte taikomas 164,67 euro už produkto hektolitrą akcizų tarifas.

Tarpiniams produktams:

1. kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio taikomas 185,82 euro už produkto hektolitrą akcizų tarifas;

2. kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 procentų tūrio taikomas 264,52 euro už produkto hektolitrą akcizų tarifas.

Etilo alkoholiui taikomas 1 665,04 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.

Cigaretės apmokestinamos taikant kombinuotąjį akcizų tarifą. Jį sudaro specifinis elementas – 59 eurai už 1 000 cigarečių ir vertybinis elementas – 25 procentai nuo maksimalios mažmeninės kainos. Tačiau kombinuotasis tarifas (t. y. specifinio ir vertybinio elementų suma) turi būti ne mažesnis kaip 96 eurai už 1 000 cigarečių.

Cigarams ir cigarilėms taikomas 37 eurų už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Rūkomajam tabakui taikomas 60,24 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Bešviniam benzinui taikomas 434,43 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Benzinui, turinčiam švino taikomas 579,24 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Žibalui taikomas 330,17 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Gazoliams taikomas 347 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui) taikomas 21,14 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai taikomas 56 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams (tepalinėms alyvoms) taikomas 347 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtiems KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams (tepalinėms alyvoms) taikomas 21,14 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Skystajam kurui (mazutams), atitinkančiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, orimulsijai taikomas 15,06 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Skystajam kurui (mazutams), neatitinkančiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, taikomas 347 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtam skystajam kurui (mazutui) taikomas 21,14 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, jų pakaitalams bei priedams taikomas 304,10 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Elektros energijai taikomas 1,01 euro už elektros energijos megavatvalandę akcizų tarifas.

Elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms, taikomas 0,52 euro už elektros energijos megavatvalandę akcizų tarifas.

Akmens anglims taikomas 7,53 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Akmens anglims, naudojamoms verslo reikmėms, taikomas 3,77 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Koksui ir lignitui taikomas 8,98 euro už toną akcizų tarifas.

Koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms, taikomas 4,63 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Gamtinėms dujoms, kurios naudojamos kaip variklių degalai (mechanizmuose), taikomas 23,60 euro už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtoms gamtinėms dujoms taikomas 1,08 euro už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtoms gamtinėms dujoms, kurios naudojamos verslo reikmėms, taikomas 0,54 euro už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Lyginamoji akcizų tarifų lentelė etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams

Lyginamoji akcizų tarifų lentelė apdorotam tabakui

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymas, II skyrius