« Grįžti

Kuriais atvejais akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo akcizų arba taikomi sumažinti akcizų tarifai?

Atnaujinimo data: 2015-12-30
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.4] Mokesčio objektas, tarifai, mokėtojai
Registracijos numeris   KD-5818   Data   2014-10-15

 

Akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo akcizų, jeigu jos:

1. eksportuotos, patiektos pagal Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktą;

2. skirtos užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų oficialiai veiklai;

3. atgabenamos keleivių asmeniniame bagaže ir neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų kiekių, kuriuos fiziniams asmenimis (keleiviams) leista įvežti be importo akcizų;

4. tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, gabenantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais;

5. skirtos kitų negu Lietuvos Respublikos Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) šalių kariuomenių vienetams šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti;

6. Lietuvos Respublikoje pripažintoms tarptautinėms organizacijoms ir jų atstovybėms bei jų nariams;

7. įsigyjamos arba importuojamos pagal tarptautines sutartis;

8. etilo alkoholis, pripažintas denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam netaikomi akcizai;

9. alus, vynas, kiti fermentuoti gėrimai, kuriuos pasigamina fizinis asmuo, tik tuo atveju, kai šie gėrimai skirti tik asmeniniam naudojimui (t. y. ne parduoti, o tik savo ar šeimos poreikiams);

10. etilo alkoholis, kuris yra farmacijos produktų, veterinarinių vaistų sudedamoji dalis, taip pat etilo alkoholis, naudojamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, veterinarinės farmacijos, veterinarijos praktikos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų, maisto ir veterinarinę kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti;

11. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti acto gamybai;

12. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti šokolado gaminių gamybai, jeigu 100 kilogramų (neto) šokolado gaminių sunaudojama ne daugiau kaip 8,5 litro gryno etilo alkoholio;

13. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti maisto ir (arba) nealkoholinių gėrimų, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais neviršija 1,2 procento, gamybai naudojamų kvapiųjų medžiagų ar jų mišinių gamybai;

14. dehidratuotas etilo alkoholis, skirtas biodegalų ir (ar) jų komponentų, ir (ar) biokuro gamybai Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka;

15. kiti atvejai, kai akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo akcizų (arba taikomi sumažinti akcizų tarifai).

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymas
LRS  LRV 1996-07-15 nutarimas Nr. 840 „DĖL ATLEIDIMO NUO ATSAKOMYBĖS ESANT NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 2002-06-04 nutarimas Nr. 821 "DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2002-08-02 įsakymas Nr. 251 "DĖL ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ, SKIRTŲ ACTO GAMYBAI, ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2004-04-22 įsakymas Nr. 1K-135 "DĖL IMPORTUOJAMŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ NUGABENIMO Į AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ, KAD NEATSIRASTŲ PRIEVOLĖ MOKĖTI IMPORTO AKCIZUS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"