« Grįžti

Kokią prašymo formą ir kur turi pateikti mokesčių mokėtojas, jeigu nori įsiregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir gauti leidimą steigti sandėlį?

Atnaujinimo data: 2014-11-05
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.6] Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas...
Registracijos numeris   KD-7812   Data   2014.11.05

 

Asmuo, norintis įsiregistruoti sandėlio savininku ir gauti leidimą steigti sandėlį, turi VMI prie FM pateikti prašymą ir tinkamai užpildytas Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje numatomos vykdyti veiklos FR0644P1 formą bei Prašymo įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį papildomų duomenų FR0644P2 formos 1 ir 2 priedus, pasirašytus sandėlį steigiančio asmens (juridinio asmens – vadovo) ar jo įgalioto asmens.

Įsiregistravęs sandėlio savininkas, steigiantis kitą sandėlį, VMI prie FM turi pateikti prašymą, FR0644P1 formą ir FR0644P2 formos 2 priedą.

Prašymas ir jo priedai VMI prie FM gali būti pateikti tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (adresu vmi@vmi.lt) arba per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją AVMI). Jeigu prašymas pateikiamas AVMI, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jis turi būti persiųstas VMI prie FM. Elektroniniu paštu pateikto prašymo ir jo priedų originalai VMI prie FM turi būti pateikti iki prašymo nagrinėjimo termino pabaigos (per 25 darbo dienas nuo prašymo gavimo).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 157 DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ REGISTRAVIMO