« Grįžti

Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį pakeitimas, papildymas, dublikato išdavimas

Atnaujinimo data: 2014-05-14
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.6] Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas...
Registracijos numeris   KD-8056   Data   2014.05.14

                  

LEIDIMO STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ
            PAKEITIMAS, PAPILDYMAS, DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

 

Atvejai

Dokumentų pateikimas

Sprendimo dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį papildymo, pakeitimo, dublikato išdavimo priėmimo terminas

Leidimo papildymas

Leidimas turi būti papildytas, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nori pradėti gaminti, perdirbti, maišyti ar saugoti kitų rūšių akcizais apmokestinamas prekes, negu nurodyta turimame leidime, arba su leidime nurodytomis akcizais apmokestinamomis prekėmis nori vykdyti kitas veiklos rūšis.

 

Kartu su prašymu FR0644 sandėlio savininkas turi užpildyti prašymo 1 priedą FR0644 P1, nurodyti pageidaujamų sandėlyje atlikti operacijas su akcizais apmokestinamomis prekėmis bei akcizais apmokestinamų prekių grupėmis, taip pat turi būti pateiktos technologinės schemos, techniniai reglamentai, teisės aktų nustatytos licencijos ir pan.

Jeigu numatoma vykdyti importo ir/ar eksporto veiklą, savininkas turi pateikti Lietuvos Respublikos muitinės pranešimo apie identifikavimo kodo (EORI) Lietuvos Respublikos muitinės prievolininkų registre suteikimą kopiją.

 

Per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 10 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo.

 

Leidimo keitimas

Leidimas keičiamas jeigu: a) pasikeičia sandėlio savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adresas (bet ne sandėlio vieta); b) leidime ir/ar FR1057P formoje ne dėl sandėlio savininko kaltės yra įrašyti neteisingi duomenys;       c) sandėlio savininkas nusprendžia sandėlyje nebevykdyti tam tikros veiklos ir/arba nebelaikyti tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių.

 

(a ir b) atveju kartu su prašymu FR0644 turi būti pateikta tinkamai užpildyta prašymo priedo Prašymo pakeisti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį papildomų duomenų FR0644P3 forma ir sandėlio savininko pavadinimo arba vardo, pavardės, sandėlio savininko mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adreso pasikeitimo faktą įrodantys dokumentai;          (c) atveju kartu su prašymu FR0644 turi būti pateikta laisvos formos atsisakomų laikyti prekių ir/ar vykdyti veiklos rūšių sąrašas.

 

(a ir b) atveju per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 3 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo. (c) atveju per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 5 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo.

 

Dublikato išdavimas

Sandėlio savininkas, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs leidimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo turi apie tai raštu pranešti VMI prie FM.

 

Kartu su prašymu FR0644 turi būti pateiktas leidimo ir/ar FR1057P formos praradimo aplinkybių paaiškinimas ir turimi tokio praradimo įrodymai.

 

Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 3 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo. VMI prie FM išrašo leidimo ir/arba jo priedo dublikatus (leidimo numeris lieka tas pats), kuriuose bus žyma DUBLIKATAS.

 

 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 157 DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ REGISTRAVIMO, V dalis