« Grįžti

Ar turi mokesčių administratorius informuoti mokesčių mokėtoją apie jo įregistravimą į akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotų gavėjų sąrašą?

Atnaujinimo data: 2014-06-03
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.8] Akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotų gavėjų...
Registracijos numeris   KD-8065   Data   2014.06.03

Įregistravęs asmenį laikinai registruotų gavėjų sąraše, VMI prie FM atsakingas padalinys prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia pranešimą, kuriame turi būti nurodytas jam suteiktas laikinai registruoto gavėjo identifikacinis numeris, pažymėjimo numeris, verslo tikslams iš kitų valstybių narių leidžiamos gauti akcizais apmokestinamos prekės, piniginio užstato arba prievolių įvykdymo užtikrinimo, kurį laikinai registruotas gavėjas turi pateikti, dydis

Kai asmuo pateikia piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimą arba mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, įvykdo kitas pranešime nurodytas sąlygas, jam išduodamas pažymėjimas.

Data, kai laikinai registruotam gavėjui išduoda pažymėjimą bei laikinai registruoto gavėjo duomenys yra importuojami į SEED (Akcizų duomenų apsikeitimo sistema), laikoma laikinai registruoto gavėjo veiklos pradžia.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-08-27 įsakymas Nr. VA-94 „DĖL LAIKINAI REGISTRUOTŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVĖJŲ REGISTRAVIMO"