« Grįžti

Kokiu būdu ir kur mokesčių mokėtojas gali pateikti prašymo AKC407 formą dėl akcizais apmokestinamų prekių gavėjų įregistravimo laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų sąraše ir išregistravimo iš jo?

Atnaujinimo data: 2014-11-05
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.8] Akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotų gavėjų...
Registracijos numeris   KD-7779   Data   2014-11-05

 

Prašymas išduoti laikinai registruoto gavėjo pažymėjimo AKC407 formą gali būti pateiktas VMI  tiesiogiai paštu, elektroniniu paštu (adresu vmi@vmi.lt). Jeigu prašymas pateikiamas AVMI, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jis turi būti persiųstas VMI prie FM.

Elektroniniu paštu pateikto prašymo ir jo priedų originalai VMI prie FM turi būti pateikti iki prašymo nagrinėjimo termino pabaigos (25 darbo dienos nuo prašymo pateikimo dienos).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-08-27 įsakymas Nr. VA-94 „DĖL LAIKINAI REGISTRUOTŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVĖJŲ REGISTRAVIMO"