« Grįžti

Kuriais atvejais mokesčių administratorius turi teisę laikinai registruotą akcizais apmokestinamų prekių gavėją išregistruoti iš laikinai registruotų gavėjų sąrašo ?

Atnaujinimo data: 2014-06-03
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.8] Akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotų gavėjų...
Registracijos numeris   KD-8067   Data   2014.06.03

 

Mokesčių administratorius turi teisę laikinai registruotą gavėją išregistruoti iš laikinai registruotų gavėjų sąrašo šiais atvejais:

1) registruotas gavėjas per nustatytą terminą nepateikia registruoto gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kai toks dokumentas turi būti pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka;

2) registruotam gavėjui panaikinamos teisės aktų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikotarpiui arba išregistravus asmenį iš laikinai registruotų gavėjų sąrašo, asmuo nedelsdamas turi grąžinti pažymėjimo originalą Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymo 7 str., 5 dalies 2 ir 3 punktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-08-27 įsakymas Nr. VA-94 „DĖL LAIKINAI REGISTRUOTŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVĖJŲ REGISTRAVIMO" 24, 32 p.