« Grįžti

Kuriais atvejais prašymas įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotu gavėju gali būti netenkinamas?

Atnaujinimo data: 2014-06-03
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.8] Akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotų gavėjų...
Registracijos numeris   KD-8066   Data   2014.06.03

 

VMI prie FM viršininkas (ar jo įgaliotas asmuo) gali priimti sprendimą prašymo netenkinti, jeigu yra viena ar kelios toliau nurodytos aplinkybės:

1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo VMI prie FM atsakingo padalinio raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus duomenis ar dokumentus nurodytų duomenų ar dokumentų nepateikia;

2. asmuo, kuris registruojasi laikinai registruotu gavėju, nėra užsiregistravęs mokesčių mokėtoju Lietuvos Respublikoje;

3. prašymą pateikusiam fiziniam asmeniui arba prašymą pateikusio juridinio asmens vadovui (-ams), asmeniui, kuriam priklauso prašymą pateikusio juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė juridinio asmens vardu arba pagal juridinio asmens duotą įgaliojimą) įsiteisėjęs teismo ar kitos instancijos sprendimas dėl kontrabandos, neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą, pažeidžiant nustatytą tvarką (taisykles arba tvarkos aprašus), prekyba tokiomis prekėmis be banderolių arba neteisėta įmonės veikla, jeigu šios nusikalstamos veiklos padarytos, disponuojant akcizais apmokestinamomis prekėmis;

4. prašymą pateikęs asmuo neturi licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;

5. neįvykdyti visi su ankstesniu akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gavimu susiję mokestiniai įsipareigojimai pagal anksčiau suteiktą laikinai registruoto gavėjo statusą ir išduotą laikinai registruoto gavėjo pažymėjimą;

6. yra kitų aplinkybių, dėl kurių gali būti neužtikrintas mokestinių prievolių vykdymas, kurios VMI prie FM viršininko (ar jo įgalioto asmens) pasirašytoje Sprendimo FR1082 formoje yra pripažintos svarbiomis.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-08-27 įsakymas Nr. VA-94 „DĖL LAIKINAI REGISTRUOTŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVĖJŲ REGISTRAVIMO"