« Grįžti

Ar turi mokesčių administratorius informuoti mokesčių mokėtoją apie jo įregistravimą į akcizais apmokestinamų prekių registruotų siuntėjų sąrašą?

Atnaujinimo data: 2014-06-03
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.9] Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas
Registracijos numeris   KD-8068   Data   2014.06.03

 

Įregistravęs asmenį registruotų siuntėjų sąraše, atsakingas VMI padalinys prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi išsiųsti pranešimą, kuriame turi būti nurodytas suteiktas registruoto siuntėjo identifikacijos numeris, pažymėjimo numeris, registravimo registruotų siuntėjų sąraše data, akcizais apmokestinamos prekės, kurias, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, registruotam siuntėjui suteikta teisė verslo tikslais išgabenti iš importo vietos.

Jeigu mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas pagal teisės aktus turi būti pateiktas, tai pranešime turi būti nurodytas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kurį registruotas siuntėjas turi pateikti, sumos dydis.

Kai asmuo VMI pateikia mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, įvykdo kitas pranešime nurodytas sąlygas, jam išduodamas pažymėjimas.

Data, kai registruotam siuntėjui išduodamas pažymėjimas bei registruoto siuntėjo duomenys yra įkeliami į Akcizų informacijos mainų sistemą SEED, laikoma registruoto siuntėjo veiklos pradžia.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d.įsakymas Nr. VA-92 DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJŲ REGISTRAVIMO