Kokiu būdu ir kur mokesčių mokėtojas gali pateikti prašymą (REG810 forma) išduoti / pakeisti / papildyti / panaikinti registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimą?

Atnaujinimo data: 2014-11-07
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.9] Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas
Registracijos numeris   KD-7807   Data   2014.11.07

 

Asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti registruotu siuntėju, VMI prie FM turi pateikti prašymo išduoti / pakeisti  / papildyti / panaikinti registruoto siuntėjo pažymėjimą REG810 formą.

Prašymas ir jo priedai VMI gali būti pateikti tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (adresu vmi@vmi.lt). Elektroniniu paštu pateikto prašymo ir jo priedų originalai VMI prie FM turi būti pateikti iki prašymo nagrinėjimo termino pabaigos (per 25 darbo dienas nuo prašymo pateikimo).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d.įsakymas Nr. VA-92 DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJŲ REGISTRAVIMO