Kuriais atvejais mokesčių administratorius turi teisę registruotą akcizais apmokestinamų prekių siuntėją išregistruoti iš registruotų siuntėjų sąrašo?

Atnaujinimo data: 2014-06-03
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.9] Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas
Registracijos numeris   KD-8071   Data   2014.06.03

 

Mokesčių administratorius turi teisę registruotą siuntėją išregistruoti iš registruotų siuntėjų sąrašo šiais atvejais:

1) registruotas siuntėjas per 6 mėnesius nuo įregistravimo registruotu siuntėju dienos neišgabeno importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

2) registruotas siuntėjas per nustatytą terminą nepateikia registruoto siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kai toks dokumentas turi būti pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka;

3) registruotam siuntėjui panaikinamos teisės aktų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;

Asmuo apie priimtą sprendimą išregistruoti jį iš registruotų siuntėjų sąrašo turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio sprendimo priėmimo. Gavęs pranešimą, asmuo nedelsdamas turi grąžinti pažymėjimą ir jo priedą VMI.

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymo 8 str. 5 dalis, 1-3 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. VA-92 DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJŲ REGISTRAVIMO