« Grįžti

Kuriais atvejais prašymas įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių registruotu siuntėju bei prašymas pakeisti ar papildyti pažymėjimą gali būti netenkinamas?

Atnaujinimo data: 2014-06-03
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.9] Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas
Registracijos numeris   KD-8070   Data   2014.06.03

 

VMI prie FM viršininkas (ar jo įgaliotas asmuo) gali priimti sprendimą netenkinti prašymo įregistruoti registruotu siuntėju, papildyti, pakeisti pažymėjimą ar pan., jeigu yra viena ar kelios žemiau nurodytos aplinkybės:

1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo atsakingo padalinio raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus duomenis ar dokumentus nurodytų duomenų ar dokumentų nepateikia;

2. asmuo, kuris registruojasi registruotu siuntėju, nėra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju Lietuvos Respublikoje;

3. įmonės vadovams, asmeniui, kuriam priklauso įmonės kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu arba pagal juridinio asmens duotą įgaliojimą) įsiteisėjęs teismo ar kitos instancijos sprendimas dėl kontrabandos, neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą, pažeidžiant nustatytą tvarką (taisykles arba tvarkos aprašus), prekyba tokiomis prekėmis be banderolių arba neteisėta įmonės veikla, jeigu šios nusikalstamos veikos padarytos, disponuojant akcizais apmokestinamomis prekėmis;

4. prašymą pateikęs asmuo neturi licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;

5. yra kitų aplinkybių, kurios VMI Sprendimu (FR1081 formoje) yra pripažintos svarbiomis ir dėl kurių asmuo negali būti įregistruotas registruotu siuntėju, jam negali būti papildytas pažymėjimas ir pan.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d.įsakymas Nr. VA-92 DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJŲ REGISTRAVIMO