« Grįžti

Kuris teisės aktas reglamentuoja mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 laukelių pildymo tvarką?

Atnaujinimo data: 2016-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.11.10] Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Registracijos numeris   KD-6090   Data   2012-07-10

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos  FR0770  pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-169.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-10-15 įsakymas Nr. VA-169, „DĖL MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE DEKLARACIJOS FR0770 FORMOS IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"