« Grįžti

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise apskaičiavimas ir tarifai

Atnaujinimo data: 2015-12-14
Ši informacija skelbiama:
[1.11.10] Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Registracijos numeris   KD-5955

Valstybės įmonė mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise turi apskaičiuoti, deklaruoti ir mokėti nuo 2005–01–01.

1. Valstybės įmonės savininko kapitalo dydis, nuo kurio skaičiuojamas mokestis, nustatomas pagal mokestinio laikotarpio pirmos dienos būklę.

2. Įsteigtų naujų (pertvarkomų) valstybės įmonių savininko kapitalo dydis pirmąjį mokestinį laikotarpį nustatomas pagal įsteigtos (pertvarkomos) valstybės įmonės parengto ūkinės veiklos pradžios balanso duomenis.

Šios įmonės mokestį skaičiuoja proporcingai likusiai mokestinio laikotarpio daliai (mėnesių skaičiui nuo kito mėnesio po valstybinės įmonės įsteigimo (pertvarkymo į valstybės įmonę) iki mokestinio laikotarpio pabaigos) ir deklaraciją pateikia teritorinei VMI iki pirmojo mokestinio laikotarpio paskutinės dienos.

3. Mokestį už paskutinį mokestinį laikotarpį valstybės įmonė skaičiuoja proporcingai paskutinio mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiui (įskaitant valstybės įmonės pabaigos (pertvarkymo) mėnesį) ir deklaraciją pateikia teritorinei VMI iki paskutinio mokestinio laikotarpio paskutinės dienos.

Naujas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo ir sumokėjimo terminas nuo 2016 m. sausio 1 d. yra iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 dienos.

Apskaičiuotą mokestį valstybės įmonė turi deklaruoti užpildydama ir pateikdama FR0770 formos deklaraciją. Deklaracijos forma ir jos pildymo taisyklės yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-169.

Nuo 2012-01-01 taikomi šie mokesčio tarifai:

1) indėlininkų indėlių, įsipareigojimų investuotojams draudimą atliekančiai valstybės įmonei – 0,05 procento;
2) valstybės įmonėms prie pataisos įstaigų – 0,1 procento;
3) kitoms valstybės įmonėms – 2 procentai.

Nuo 2012-01-01 panaikinta nuostata, kad mokėtinas mokestis negali būti mažesnis negu 10 proc. praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno. Šio įstatymo nuostatos dėl valstybės įmonės pelno įmokos į valstybės biudžetą pradedamos taikyti skirstant įmonių 2011 finansinių metų pelną.

Iki 2011-12-31 taikomi šie mokesčio tarifai:

1) indėlininkų indėlių, įsipareigojimų investuotojams draudimą atliekančiai valstybės įmonei – 0,05 procento;

2) valstybės įmonėms prie pataisos įstaigų – 0,1 procento;

3) valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei – 0,5 procento (netenka galios nuo 2011 m. sausio 1 d.)

4) kitoms valstybės įmonėms – 2 procentai, tačiau mokėtinas mokestis negali būti mažesnis negu 10 procentų praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnį, sumos.

 

 

 

 

Teisės aktai
LRS  MOKESČIO UŽ VALTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMAS, 7 str.
LRS  MOKESČIO UŽ VALTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMAS, 5 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-10-15 įsakymas Nr. VA-169 " DĖL MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE DEKLARACIJOS FR0770 FORMOS IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"