« Grįžti

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimas ir sumokėjimas

Atnaujinimo data: 2015-11-13
Ši informacija skelbiama:
[1.11.10] Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Registracijos numeris   KD-5956   Data   2012-06-13

Apskaičiuotą mokestį valstybės įmonė turi deklaruoti užpildydama ir pateikdama FR0770 formos deklaraciją. Deklaracijos forma ir jos pildymo taisyklės yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-169.

Deklaracijos FR0770 pateikimo terminai:

Nuo 2016-01-01

Įmonė tinkamai užpildytą deklaraciją privalo AVMI pateikti kiekvieną mokestinį laikotarpį iki to mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 dienos.

Iki 2015-12-31

Įmonė tinkamai užpildytą deklaraciją privalo AVMI pateikti kiekvieną mokestinį laikotarpį iki to mokestinio laikotarpio septinto mėnesio pirmos dienos, išskyrus:
1. pirmojo mokestinio laikotarpio deklaraciją, kurią valstybės įmonė turi pateikti iki pirmo mokestinio laikotarpio paskutinės dienos;
2. paskutinio mokestinio laikotarpio deklaraciją, kurią valstybės įmonė turi pateikti iki paskutinio mokestinio laikotarpio paskutinės dienos.

Teisės aktai
LRS  MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMAS, 7 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-10-15 įsakymas Nr. VA-169 „DĖL MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE DEKLARACIJOS FR0770 FORMOS IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"