« Grįžti

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2015-06-06
Ši informacija skelbiama:
[1.11.10] Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
Registracijos numeris   KD-5947   Data   2012-06-06

Mokesčio mokėtojai – valstybės įmonės, išskyrus nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybinę įmonę Ignalinos atominę elektrinę.

Mokesčio objektas yra valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei perduotas turtas, kuris prilyginamas valstybės įmonės savininko kapitalui.

Valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei perduota žemė nėra mokesčio objektas.

Atkreipiamas dėmesys, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (VSĮĮ) 12 str. 1 dalį valstybės įmonės savininko kapitalas yra viena iš valstybės įmonės nuosavo kapitalo dalių, tuo tarpu rezervai ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) yra kitos valstybės įmonės nuosavo kapitalo dalys ir nėra šio mokesčio objektas.

 

Teisės aktai
LRS  MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMAS, 3 ir 4 straipsniai
LRS  VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMAS, 12 str.