« Grįžti

Kasos aparato įsigijimas ir užregistravimas bei išregistravimas

Atnaujinimo data: 2017-05-02
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.2] Kasos aparatai (diegimas, naudojimas)
Registracijos numeris   KD-5897

Kasos aparato įsigijimas ir užregistravimas:

Kasos aparatą galima įsigyti iš juridinio asmens, prekiaujančio kasos aparatais. Taip pat galima įsigyti iš tų asmenų, kurių vardu jis įregistruotas teritorinėje VMI (toliau – TVMI). Visais atvejais aptarnaujanti įmonė privalo kasos aparato pardavimą ar perdavimą įforminti kasos aparato techniniame pase ir tokį aparatą užregistruoti ar perregistruoti TVMI.

Kasos aparatus aptarnaujanti įmonė privalo kasos aparato pardavimą ar perdavimą įforminti techniniame pase ir tokį aparatą užregistruoti ar perregistruoti TVMI: aptarnavimo įmonės specialistas, įrengęs kasos aparatą, vietoje užpildo jo techninį pasą ir per 3 darbo dienas pateikia jį užregistruoti TVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje šis aparatas įrengtas.

Pase turi būti nurodyti visi aparato įrengimo, profilaktinės apžiūros, remonto, naudotojų (savininkų, nuomininkų ir panašiai), įrengimo adreso bei programos pakeitimo ir skaitiklių duomenys.

Programą pakeisti (išskyrus kainas, prekių pavadinimus ir kodus) gali tik aptarnavimo įmonė.

Pase turi būti nurodyta kiekvieno įrengto fiskalinio kasos aparato darbo programos (programų) kontrolinė suma (sumos).

Kasos aparato išregistravimas:

Kai  aparatas nepataisomai sugenda, nusidėvi arba sutrinka jo darbas( po kurio prarandama visa sukaupta prekybinė informacija (sumuojantieji skaitikliai savaime ima rodyti nulinę padėtį), arba likviduojamas ūkio subjektas – aparato savininkas (jeigu aparatas neparduotas ir neperregistruotas iki ūkio subjekto išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro), aparatą per 3 mėnesius TVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje toks aparatas įrengtas, turi išregistruoti ūkio subjektas, kurio vardu jis registruotas.

Kasos aparatas utilizuoti (sunaikinti) priimamas pagal utilizavimo aktą, kuriame turi būti nurodomi kasos aparato, jo naudotojo ir priėmusios aptarnaujančios įmonės rekvizitai. Kai utilizuojamas fiskalinis kasos aparatas, fiskalinė atmintis išimama ir pagal tą utilizavimo aktą perduodama kasos aparato naudotojui. Pirmasis akto egzempliorius kartu su kasos aparato techniniu pasu atiduodamas kasos aparato naudotojui, egzempliorius lieka utilizuoti priėmusioje aptarnaujančioje įmonėje, kuri yra atsakinga už tai, kad utilizuoti perduotas kasos aparatas nebūtų panaudotas atsiskaitymams registruoti. Utilizavimo aktas ir utilizuoto kasos aparato techninis pasas saugomi 10 metų.

Išregistravimo įrašą techniniame pase, nurodydamas paskutinius skaitiklių duomenis, turi padaryti aptarnavimo įmonės specialistas. Išregistravimo įraše būtina nurodyti atsakingam saugojimui aparatą priėmusį aparato savininką (ūkio subjektą arba likviduojamo ūkio subjekto steigėją) arba šį aparatą utilizuoti priėmusią aptarnavimo įmonę.

Kai kasos aparatas parduodamas ar perregistruojamas kito ūkio subjekto vardu, kasos aparatus aptarnaujanti įmonė tai privalo įforminti techniniame pase ir tokį aparatą užregistruoti ar perregistruoti TVMI.

Nuo 2017-05-01 VMI savo sprendimu išregistruoja kasos aparatą vienu iš šių atvejų:

1. kai ūkio subjektas išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ar Mokesčių mokėtojo registro;

2. kai ūkio subjektas daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo;

3. kai ilgiau kaip 15 mėnesių neatlikta iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparato profilaktinė priežiūra ar remontas;

4. kai neišregistruotas kasos aparatas, dėl kurio ūkio subjektui buvo nustatyti šio Aprašo 44 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti pažeidimai.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II d.
LRS  LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" III d. 17 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-21 įsakymas Nr. VA-198 „DĖL KASOS APARATŲ, KOMPIUTERINIŲ KASŲ SISTEMŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ SERTIFIKAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"