« Grįžti

Kokie reikalavimai privalomi kasos aparatams?

Atnaujinimo data: 2017-01-29
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.2] Kasos aparatai (diegimas, naudojimas)
Registracijos numeris   KD-2520

 

 Reikalavimai kasos aparatams:

Visi prekybos ir viešojo maitinimo ūkio subjektai, prekiaujantys alkoholiniais gėrimais (įskaitant alų), įplaukas, gautas už šių gėrimų realizavimą, turi registruoti atskirame kasos aparato skyriuje (skyriuose).

Parduotuvėse, išskyrus kaimo parduotuves, atsiskaityti už alkoholinius gėrimus turi būti įrengti ir naudojami tik fiskaliniai kasos aparatai. Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama tik alumi.

Visi ūkio subjektai tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių realizavimo įplaukas turi registruoti atskirame kasos aparato skyriuje. 

Visi ūkio subjektai, organizuojantys azartinius lošimus, privalo įrengti kasos aparatą ir kiekvienam asmeniui išduoti kasos aparato kvitą, jeigu kasoje keičiami grynieji pinigai į žetonus, o žetonai – į grynuosius pinigus, išskyrus tuos atvejus, kai žetonai už grynuosius pinigus įsigyjami lošimo metu prie lošimo stalo.

Degalinių kasos aparatai turi atitikti tokius papildomus reikalavimus:

1. kasos aparatas turi būti sujungtas su degalų įpylimo kolonėlėmis taip, kad neįregistravus prekybinės operacijos kasos aparatu, būtų neįmanoma įpilti degalų;

2. kasos aparatas turi valdyti kolonėles taip, kad išpiltų degalų kiekis sutaptų su kasos aparatu įregistruotų degalų kiekiu;

3. kasos aparatas turi blokuoti sistemos arba degalų įpylimo kolonėlės darbą, pažeidus informacijos perdavimą linijomis, jungiančiomis atskirus modulius ir kolonėles. Šį faktą turi registruoti kasos aparatas kontrolinėje juostoje;

4. kasos aparatas negali turėti galimybės nepažeidus kolonėlės plombavimo iš sistemos kompiuterio reguliuoti kolonėlės pilstomo kuro dozatoriaus tikslumo;

5. kasos aparato fiskalinis kvitas turi būti spausdinamas tiktai baigus pilti degalus;

6. dienos fiskalinėje ataskaitoje (Z) turi būti išspausdinti duomenys apie parduotų degalų kiekį ir jų pardavimo sumas pagal kiekvieną degalų rūšį, visų techninių pylimų (kalibravimo, metrologinio patikrinimo ir pan.) kiekį ir sumas bei 3 punkte nurodytą informacijos perdavimo pažeidimų skaičių.

Reikalavimas dienos fiskalinėje ataskaitoje (Z) išspausdinti visų techninių pylimų (kalibravimo, metrologinio patikrinimo ar panašiai) kiekį ir sumas taikomas degalinėse naudojamiems kasos aparatams, jeigu techniniai pylimai neatliekami kaip fiskalinė operacija, kurią atlikus surašomas aktas, pagrindžiantis degalų panaudojimą techniniams pylimams.

Teisės aktai
LRS  VMI prie LR FM 2004-01-26 įsakymas Nr. VA-9 " DĖL KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOJE LEIDŽIAMŲ NAUDOTI KASOSAPARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ SĄRAŠĄ, TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ", V d. 53 p.
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 "DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" II d.