« Grįžti

Kokie yra reikalavimai kasos aparato kontrolinei juostai?

Atnaujinimo data: 2017-01-12
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.2] Kasos aparatai (diegimas, naudojimas)
Registracijos numeris   KD-2610

 

Kasos aparatu išspausdinta informacija apie atliktas ūkines operacijas privalomuose kvituose ir kontrolinėje juostoje turi būti tapati.

Dirbti kasos aparatu be kontrolinės juostos draudžiama (išskyrus dirbant su specializuotais keleivinio transporto kasos aparatais, kurie naudoja elektroninę kontrolinę juostą).

Atsakingas asmuo privalo pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje, nurodant datą ir laiką bei kontrolinės juostos eilės numerį.

Nutrūkus kontrolinei juostai, kasininkas privalo pasirašyti nutrūkusios kontrolinės juostos galuose. Nutrūkusią juostą klijuoti draudžiama.

Jei blogai buvo įdėta kontrolinė juosta į kasos aparatą, tai  tada surašomas laisvos formos aktas, kurį turi pasirašyti paskirtas atsakingas asmuo ir /ar kasininkas.

Panaudota kasos aparato kontrolinė juosta saugoma dvejus metus.

Kasos aparatuose, atitinkančiuose VMI patvirtintus Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų elektroninės kontrolinės juostos duomenų kaupimo ir saugojimo elektroninėse laikmenose specialius techninius reikalavimus, gali būti naudojama elektroninė kontrolinė juosta, kurios kaupiami duomenys gali būti saugomi elektroninėse laikmenose.

Elektroninės kontrolinės juostos laikmena turi užtikrinti informacijos išsaugojimą ne mažiau kaip 6 metus.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" III d. 34 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" III d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-21 įsakymas Nr. VA-197 "DĖL KASOS APARATŲ ELEKTRONINIŲ KONTROLINIŲ JUOSTŲ DUOMENŲ KAUPIMO IR SAUGOJIMO SPECIALIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO"