Kuo skiriasi fiskalinis kasos aparatas nuo nefiskalinio kasos aparato ?

Atnaujinimo data: 2017-01-20
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.2] Kasos aparatai (diegimas, naudojimas)
Registracijos numeris   KD-2514

 

Nefiskalinis kasos aparatas – tai kasos aparatas, kuriuo registruojant prekybines (paslaugų) operacijas nekeičiamos kasos aparato fiskalinių duomenų sumuojančių skaitiklių reikšmės.

Fiskalinis kasos aparatas – tai kasos aparatas, kuriuo registruojant prekybines (paslaugų) operacijas) keičiamas kasos aparato fiskalinių duomenų sumuojančių skaitiklių reikšmės.

Fiskaliniai duomenys – tai ūkinių operacijų piniginė išraiška, taip pat mokesčių tarifai ir apskaičiuotų mokesčių sumos.

Fiskaliniu kasos aparatu išspausdintame kvite turi būti  šie duomenys:

1. kvito antraštė (ūkio subjekto pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas arba ūkio subjekto kodas, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas);

2. kvito eilės numeris, išdavimo data ir laikas;

3. prekės (paslaugos) arba jų grupės pavadinimas;

4. prekės (paslaugos) kaina;

5. prekių (paslaugų) kiekis;

6. visa mokėtina suma;

7. pridėtinės vertės mokesčio suma, jeigu ūkio subjektas yra šio mokesčio mokėtojas;

8. iš asmens gauta suma;

9. grąža;

10. fiskalinis logotipas ir unikalus kasos aparato numeris.

Degalinės taip pat parduotuvės, prekiaujančios alkoholiniais gėrimais (išskyrus kaimo parduotuves), ūkio subjektai, prekiaujantys tauriaisiais metalais ir brangakmeniais turi naudoti fiskalinius kasos aparatus.

Nefiskaliniu kasos aparatu išspausdintame kvite turi būti  šie duomenys:

1. unikalus kasos aparato numeris, sudarytas iš ūkio subjekto, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo, kodo (arba ūkio subjekto kodo, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas) ir nuo jo atskirto kasos aparato eilės arba korpuso numerio;

2. prekės (paslaugos) kaina;

3. visa mokėtina suma;

4. pridėtinės vertės mokesčio suma, jeigu ūkio subjektas yra šio mokesčio mokėtojas;

5. kvito išdavimo data, laikas ir eilės numeris;

Visi ūkio subjektai, kurie parduoda prekes arba teikia paslaugas asmenims, atsiskaitantiems su jais grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis, arba superka prekes iš asmenų, atsiskaitydami su jais grynaisiais pinigais privalo laikytis kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2002-08-13 nutarimu Nr.1283.

Kasos aparatų techniniai reikalavimai patvirtinti VMI prie FM viršininko 2004-01-26 įsakymu Nr. VA-9.

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. VA-9 DĖL KASOS APARATŲ, PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ IR TAKSOMETRŲ SPAUSDINTUVŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ