« Grįžti

Kuriais atvejais ūkio subjektai privalo / neprivalo naudoti kasos aparatų?

Atnaujinimo data: 2017-11-13
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.2] Kasos aparatai (diegimas, naudojimas)
Registracijos numeris   KD-2527

Visi ūkio subjektai, prekiaujantys:

  • naftos produktais,
  • automobilių dujomis,
  • alkoholiniais gėrimais,
  • apdorotu tabaku arba cukrumi,  kiekvienoje mažmeninės prekybos šiais produktais atsiskaitymo vietoje privalo įrengti kasos aparatą.

Atvejai, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-13 nutarimo Nr. 1283, 10-12 p.

VMI prie FM viršininko 2012-04-03 įsakymu Nr. VA-40 patvirtinti kasos aparato nenaudojimo atvejai, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" II d. 8 p., 10-12p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. VA-40 „DĖL KASOS APARATO NENAUDOJIMO ATVEJŲ, KAI KASOS APARATO NEĮMANOMA NAUDOTI DĖL OBJEKTYVIŲ PRIEŽASČIŲ ARBA KASOS APARATO NAUDOJIMAS SUKELTŲ AKIVAIZDŽIAI NEPROPORCINGĄ ADMINISTRACINĘ NAŠTĄ