« Grįžti

Kurie teisės aktai reglamentuoja įmonių, prekiaujančių elektroniniais kasos aparatais, veiklą?

Atnaujinimo data: 2017-04-28
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.2] Kasos aparatai (diegimas, naudojimas)
Registracijos numeris   KD-7955

 

Įmonių, prekiaujančių elektroniniais kasos aparatais, veiklą reglamentuoja:

1. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002-08-13 nutarimu Nr. 1283.

2. Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003-04-06 įsakymu Nr. V-137.

3. Kasos aparatų elektroninių kontrolinių juostų duomenų kaupimo ir saugojimo specialūs techniniai reikalavimai, patvirtinti VMI prie FM viršininko 2004-12-21 įsakymu Nr. VA-197. techninius reikalavimus

4. Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-12-21 įsakymu Nr. VA-198.

Informacija, susijusi su kasos aparatais, t. y. Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas.  Įmonės, galinčios aptarnauti EKA ir atlikti perprogramavimo darbus. Kasos aparatų modelių pasiskirstymas pagal galimybę spausdinamuose kvituose atvaizduoti Euro ženklą.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-04-06 įsakymas Nr. V-137 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE LEIDŽIAMŲ NAUDOTI KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ SĄRAŠO BEI KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ ĮTRAUKIMO Į ŠĮ SĄRAŠĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-21 įsakymas Nr. VA-198 „DĖL KASOS APARATŲ, KOMPIUTERINIŲ KASŲ SISTEMŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ SERTIFIKAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 2002 m. rugpjūčio 13 d.nutarimas Nr. 1283 DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 21 d.įsakymas Nr. VA-197 DĖL KASOS APARATŲ ELEKTRONINIŲ KONTROLINIŲ JUOSTŲ DUOMENŲ KAUPIMO IR SAUGOJIMO SPECIALIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO