« Grįžti

Kas turi būti nurodyta išduodadame kasos aparato kvite?

Atnaujinimo data: 2017-05-02
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.2] Kasos aparatai (diegimas, naudojimas)
[1.11.18.3] Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos...
Registracijos numeris   KD-2623

Nefiskaliniu kasos aparatu išspausdinto kvito duomenys

 

1. unikalus kasos aparato numeris, sudarytas iš ūkio subjekto, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo, kodo (arba ūkio subjekto kodo, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas) ir nuo jo atskirto kasos aparato eilės arba korpuso numerio;

2. prekės (paslaugos) kaina;

3. visa mokėtina suma;

4. pridėtinės vertės mokesčio suma, jeigu ūkio subjektas yra šio mokesčio mokėtojas;

5. kvito išdavimo data, laikas ir eilės numeris;

(LRV 2002-08-13 nutarimo  Nr. 1283, 35 p.).

Fiskaliniu kasos aparatu išspausdinto kvito duomenys

1. kvito antraštė (ūkio subjekto pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas arba ūkio subjekto kodas, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas);

2. kvito eilės numeris, išdavimo data ir laikas;

3. prekės (paslaugos) arba jų grupės pavadinimas;

4. prekės (paslaugos) kaina;

5. prekių (paslaugų) kiekis;

6. visa mokėtina suma;

7. pridėtinės vertės mokesčio suma, jeigu ūkio subjektas yra šio mokesčio mokėtojas;

8. iš asmens gauta suma;

9. grąža;

10. fiskalinis logotipas ir unikalus kasos aparato numeris.

VMI prie FM viršininko 2004-01-26 įsakymu Nr. VA-9 yra nustatyti kasos aparatų reikalavimai, kuriuos naudoja individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kvitų antraštėms nustatyti.

Todėl individualia veikla su verslo liudijimu besiverčiančio gyventojo naudojamo kasos aparato kvito antraštėje nereikia nurodyti verslo liudijimo numerio ir adreso (šį išimtis netaikoma individualia veikla besiverčiantiems gyventojams pagal pažymą).

(LRV 2002-08-13 nutarimo  Nr. 1283, 36 p., VMI prie FM viršininko 2004-01-29 įsakymo Nr. VA-9, 37.1.2 ir 39.1.2 p.)

Papildomi kasos aparato kvito rekvizitai mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais atsiskaitymo vietose ir degalinėse

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais atsiskaitymo vietose, kuriose pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1283 8 punktą turi būti įrengti fiskaliniai kasos aparatai, taip pat degalinėse asmeniui išduodamame kvite turi būti išspausdintas kiekvienos prekės (ne degalinėse - kiekvieno alkoholinio gėrimo arba alkoholinių gėrimų grupės) pavadinimas.

Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti kitokius, negu nurodyti LR Vyriausybės Nr. 1283 nutarimo 35 punkte, individualia veikla besiverčiančių gyventojų naudojamų kasos aparatų spausdinamų kasos aparato kvitų rekvizitus.

(LRV 2002-08-13 nutarimo  Nr. 1283, 36 p.)

 Keleiviniame kelių transporte naudojamo kasos aparato keleivių bilieto rekvizitai

Keleiviniame kelių transporte naudojami kasos aparatai, pagal kurių duomenis iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų vežėjams kompensuojamos už lengvatinių keleivių vežimą negautos pajamos, turi keleivių biliete spausdinti:

- išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimus (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutus);

- nuolaidos dydį procentais.

(LRV 2002-08-13 nutarimo  Nr. 1283, 38 p.)

Prekių supirkimo kvito rekvizitai

Prekių supirkimo kvite turi būti išspausdintas:

- kiekvienos superkamos prekės pavadinimas (gali būti simbolinis);

- vieneto kaina;

- vienetų skaičius;

- visa pirkimo suma.

Dienos finansinėje ataskaitoje turi būti spausdinama bendra už nupirktas prekes išmokėta pinigų suma ir nupirktų prekių vienetų skaičius.

(LRV 2002-08-13 nutarimo  Nr. 1283, 37 p.)

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" IV d. 35-36 p.
LRS  VMI prie FR viršininko 2004-0126 įsakymas Nr. VA-9 „DĖL KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOJE LEIDŽIAMŲ NAUDOTI KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ SĄRAŠĄ, TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ" 37.1.2, 39.1.2 p.