« Grįžti

Kuriais atvejais gyventojai 6 mėnesius gali nenaudoti kasos aparato?

Atnaujinimo data: 2014-05-02
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.3] Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos...
Registracijos numeris   KD-7642   Data   2012.05.02

Pagal VMI prie FM viršininko 2012-04-03 įsakymo Nr. VA-40 nuostatas, nereikalaujama naudoti kasos aparato gyventojams, kurie per paskutinius 2 metus pirmą kartą įregistravo prekybos individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijo prekybos verslo liudijimą, arba keičia mokesčių sumokėjimo formą iš individualios veiklos su prekybos verslo liudijimu į prekybos individualią veiklą pagal pažymą, prekiauja pirmuosius 6 veiklos vykdymo mėnesius, skaičiuojamus nuo veiklos įregistravimo ar verslo liudijimo įsigijimo.

Pavyzdžiai

1. Gyventojas išsiims verslo liudijimą 2015-04-20 prekybai. Prekiaus turgavietėje (patalpoje). 2 metus iki minėtos datos veiklos nevykdė.

6 mėnesių laikotarpis, kurį gyventojas neprivalės naudoti EKA, bus skaičiuojamas nuo verslo liudijimo įsigijimo, t. y. nuo 2015-04-20.

 

2. Gyventojas išsiims verslo liudijimą 2015-05-20 prekybai. Prekiaus turgavietėje (patalpoje). 2 metus iki minėtos datos veiklos nevykdė.

Šiuo atveju 6 mėnesių laikotarpis, kurį gyventojas neprivalės naudoti EKA, bus skaičiuojamas nuo verslo liudijimo įsigijimo, t. y. nuo 2015-05-20.

 

3. Jei gyventojas nevykdė individualios veiklos pagal pažymą ar verslo liudijimą ne trumpiau kaip 2 metus (skaičiuojant atgal nuo 2015-05-01), įsigijo verslo liudijimą prekybai iki metų pabaigos 2015-05-01 ir 2015-06-15 keičia veiklos pobūdį iš veiklos pagal verslo liudijimą į veiklą su individualios veiklos pažyma.

EKA naudoti nereikalaujama 6 mėnesius nuo prekybos individualia veikla pagal pažymą įregistravimo, t. y. nuo 2015-06-15.

 

4. Po 2015-05-01 keičiant mokesčių sumokėjimo būdą iš verslo liudijimo į individualios veiklos vykdymo pažymą reikia atsižvelgti į tai, ar veikla buvo vykdoma anksčiau, t.y., reikia žiūrėti, kad nebūtų vykdyta veikla ne mažiau kaip 2 metus, skaičiuojant nuo 2015-05-01.

 

5. 2014 m. vienas prekybos verslo liudijimas galiojo du mėnesius (sausį ir vasarį), po to kitas prekybos verslo liudijimas galiojo 2014 m. liepą, rugpjūtį ir rugsėjį (tris mėnesius). 2015 m. išsiima prekybos verslo liudijimą visiems metams, o 2015-05 keičia veiklą iš verslo liudijimo į individualią veiklą.

 Pakeitus veiklos pobūdį EKA galės nenaudoti 6 mėnesius, skaičiuojamus nuo prekybos individualios veiklos pagal pažymą įregistravimo, jeigu paskutinius 2 metus, skaičiuojamus nuo prekybos individualios veiklos pagal pažymą įregistravimo, neturėjo prekybos individualios veiklos pagal pažymą.

 

6. Jeigu verslo liudijimas galioja iki 2015-04-30, o nuo 2015-05-01 įregistruojama prekybos individuali veikla pagal pažymą, gyventojas 6 mėnesius neprivalės naudoti EKA, jeigu paskutinius 2 metus, skaičiuojamus nuo prekybos individualios veiklos pagal pažymą įregistravimo, neturėjo įregistruotos prekybos individualios veikos pagal pažymą.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2012-04-03 įsakymas Nr. VA-40 „DĖL KASOS APARATO NENAUDOJIMO ATVEJŲ, KAI KASOS APARATO NEĮMANOMA NAUDOTI DĖL OBJEKTYVIŲ PRIEŽASČIŲ ARBA KASOS APARATO NAUDOJIMAS SUKELTŲ AKIVAIZDŽIAI NEPROPORCINGĄ ADMINISTRACINĘ NAŠTĄ "
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"