« Grįžti

Kuriuos apskaitos žurnalus reikia pildyti ir kuriame žurnale (-uose) fiksuoti išlaidas, jeigu gyventojas, vykdantis individualią prekybos veiklą, yra įdarbinęs tris asmenis, kurie prekiauja su kasos aparatais skirtingose prekyvietėse?

Atnaujinimo data: 2015-10-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas
[1.11.18.3] Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos...
Registracijos numeris   KD-7744

 

Gyventojas, veiklos pajamoms apskaityti naudojantis kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas privalo nurodyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnale. Tokiu atveju pajamų ir išlaidų žurnalo pildyti nereikia.

Tuo atveju, kai gyventojas naudoja kelis kasos aparatus, kiekvieno kasos aparato pajamos ir iš kasos aparato patirtos išlaidos fiksuojamos atskiruose Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnaluose. Tačiau jeigu neįmanoma nustatyti atskiram kasos aparatui tenkančių išlaidų, jos turi būti fiksuojamos ne kasos operacijų žurnale, o pajamų ir išlaidų žurnalo išlaidų skiltyje. Be to, ir ataskaitiniai duomenys apie kiekvieno kasos aparato gautas atitinkamo mėnesio pajamas bei patirtas iš kasos aparato išlaidas į pajamų ir išlaidų žurnalą turi būti įrašomi iš kasos operacijų žurnalų to mėnesio ataskaitų.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2003 m. vasario 17 d.įsakymas Nr. 1K-040 DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO