Kokius veiksmus reikia atlikti, praradus techninį pasą, kasos operacijų žurnalą ar kontrolinę juostą?

Atnaujinimo data: 2018-12-10
Registracijos numeris   KD-2550 Praradus kasos aparato techninį pasą, atsakingas asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po praradimo...

Kasos knygos pildymo tvarka

Atnaujinimo data: 2018-11-24
Registracijos numeris   KD-6023 Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti...

Kuris teisės aktas reglamentuoja kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles ?

Atnaujinimo data: 2018-06-20
Registracijos numeris   KD-7032 Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos...

Juridinio asmens kasos operacijų apskaitymas

Atnaujinimo data: 2017-05-19
Registracijos numeris   KD-6056 Asmens, atsakingo už kasos aparatų naudojimo tvarką, pareigos ...

Pinigų priėmimas ir išmokėjimas, kasos dokumentų įforminimas

Atnaujinimo data: 2014-11-27
Registracijos numeris   KD-6022   Data   2013.01.05 Pinigų priėmimas į kasą ...