« Grįžti

Kaip turi elgtis ūkio subjektas, jei išspausdintas klaidingas kvitas arba pirkėjas grąžina įsigytą prekę?

Atnaujinimo data: 2017-05-19
Ši informacija skelbiama:
[1.11.19] Kasos darbo organizavimas ir kasos operacijos
Registracijos numeris   KD-2567

Jei, išspausdinus kvitą, pirkėjas nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, jei išspausdintas klaidingas kvitas arba pirkėjas grąžina įsigytą prekę, kasininkas privalo:

1. įmonės vadovo nustatyta tvarka surašyti laisvos formos pinigų grąžinimo aktą (tai gali būti įrašas Kasos aparato kasos operacijų žurnale), kuriame turi nurodyti grąžinamos prekės pavadinimą, grąžinimo priežastis ir pirkėjui grąžinamą pinigų sumą. Aktą turi pasirašyti atsakingas asmuo ir (ar) kasininkas ir grąžinti pirkėjui pinigus.

Kasininkas, išmokėdamas grynuosius pinigus, gali registruoti prekių grąžinimą tik tokiu kasos aparatu, kuriame yra gamintojo parengta prekės (paslaugos) grąžinimo funkcija, ir tik pagal kasos aparato instrukciją;

2. grąžintą kvitą ir aktą įklijuoti Kasos aparato kasos operacijų žurnale;

3. kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės, pirkėjui pageidaujant, išspausdinti naują negrąžintų prekių pardavimo kvitą ir jo numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte.

Tik šiame punkte nustatyta tvarka užfiksuota grąžinimų ir taisymų suma dienos pabaigoje registruojama atitinkamoje kasos operacijų žurnalo grafoje ir pagrindžia kasos aparate užregistruotos inkasuotinos realizacijos sumos sumažėjimą.

Teisės aktai
LRS  VMI prie LR FM 2003-09-18 įsakymas Nr.V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 42 p.